ОРЧУУЛГА

Орчуулгын үйлчилгээ нь аливаа бизнесийн үйл ажиллагаа явуулахад тулгардаг гадаад хэлний бэрхшээлийг шийдэх, орчуулгад зарцуулах цаг хугацаа, санхүүг дэмжих, хэрэглэгчдийнхээ бизнесийн үйл ажиллагааны ирээдүйн хөгжилд хувь нэмэр оруулж, хамтран ажиллах боломжыг олгож байна. Хэрэглэгчийн эх материалыг орчуулахад аливаа орчуулгын програм ашиглахгүйгээр, тухайн салбарын мэргэжлийн орчуулагчийн мэдлэг, чадвараар гүйцэтгэдэг бөгөөд төлбөрийн хувьд уян хатан нөхцөлтэйгээрээ онцлог юм. Бид доорх салбар чиглэлийн материалыг дээрх хэлээр орчуулах боломжтой юм. 

Үүнд:

  • Бүх төрлийн гэрчилгээ, үнэмлэхний орчуулга
  • Бизнесийн салбарын орчуулга
  • Банк санхүүгийн орчуулга
  • Төсөл хөтөлбөрийн орчуулга
  • Техникийн чиглэлийн орчуулга
  • Мэдээлэл технологийн орчуулга
  • Хууль эрх зүй, гэрээ хэлэлцээрийн орчуулга
  • Хувийн орчуулга


Хамтрагч

Хамтрагч компаниуд