Хэрвээ та Малайз улс руу явахаар төлөвлөж байвал

Форм бөглөх​​


МАЛАЙЗ

Малайз улс нь Сингапурын хөгжилтэй нэгэн адил үсрэнгүй хөгжиж байгаа орон. Боловсролын чанар зүүн өмнөд азидаа дээгүүрт орохоос гадна үнийн хувьд Сингапуртай харьцуулахад маш хямд. Одоогийн байдлаар Малайзад 162 гаруй орноос 170,000 гаруй гадаад оюутан суралцаж байна. Сүүлийн жилүүдэд сургалтын чанараараа Сингапуртай өрсөлдөхуйц болж байна. Учир нь Малайз улс нь маш олон улсын сургуулиудтай хамтарч ажиллаж байгаа бөгөөд шилжиН суралцах хөтөлбөрийг санал болгодог болсон. Их Британи, АНУ, Австрали болон бусад оронд идэвхитэй олон улсын боловсролын зэргийг хямд зардлаар олгохоос гадна амьжиргааны өртөг 3-5 дахин бага байдаг. 


Албан ёсны хэл Малайз, Англи