ХӨТӨЛБӨР

СУРГАЛТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Гадаад улсад суралцах хүсэлтэй оюутан, залууст тулгамддаг асуудалд тусалцаа үзүүлэх зорилгоор бид богино сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хувь хүн, баг хамт олонд зориулсан зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж байна.  
​1. Өөрийн хүссэн, өөрт тохирсон зөв мэргэжилээ сонгох


2. Эссэг хэрхэн зөв бичих вэ?


  ​3. Мэргэжлээрээ дадлагажих аргууд

4. IELTS-д бэлдэх 

5. Сэтгэл зүйн зөвлөгөө