Something

ТЭТГЭЛЭГ

ТЭТГЭЛЭГ ХӨТӨЛБӨР

test
ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ

Олон улсад зарлагдсан 150 гаруй тэтгэлэгт хөтөлбөрт суралцагчийн хүсэл сонирхол, ажлын туршлага, боловсролын зэрэгт нийцсэн хөтөлбөрийг судалж, оюутан сурагчдад санал болгох үйл ажиллагааг мэргэжлийн түвшинд явуулж байна.

Тэтгэлэгийн зөвлөх үйлчилгээний хүрээнд бид дараах ажлыг хийж байна:

 • Суралцагчийн хүсэл сонирхлын дагуу боломжит тэтгэлэгт хөтөлбөрийг санал болгох
 • Тэтгэлэгийн материалыг хянаж зөвлөгөө өгөх
 • Суралцагчийн суралцах зорилгыг тодорхойлсон эссэ бичих /Англи хэл дээр/
 • CV боловсруулах /Англи хэл дээр олон улсын стандартын дагуу/
 • Тодорхойлох захидал бичих /Англи хэл дээр/
ТӨЛБӨРИЙН НӨХЦӨЛ
32 доллар
35 доллар

Application form

  Have you participated in the program before?

  yesno

  Was there a visa denial?

  yesno

  Additional questions

  Have you traveled outside the borders of Uzbekistan over the past 5 years?

  yesno